ظراحی نمای ساختمان با ضوابط شهرداری

به جرات می توان گفت که نمای ساختمان مهمترین عنصری بصری ساختمان در نظام شهری است . نمای ساختمان فقط به معنی انتخواب رنگها ویا نوع سنگ ومصالح مختلف نما نیست (که البته این مرحله نیز بسیار مهم وتخصصی است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به تازگی شهرداری برخی مناطق از جمله شهرداری منطقه 1 ضوابط خاصی را برای طراحی نماهای ساختمانی در نظر گرفته است که حای تحسین دارد جرا که با توجه به فرم منطقه ٰ ساختمانهای مجاور ٰ خط آسمان و برخی از مسایل مهم دیگر نشان می دهد شهرداری مناطق به مسایل زیبایی شناختی شهر نیز اهمیت قایل هستند

/ 0 نظر / 34 بازدید