ضوابط شهرداری درباره نمای ساختمان

ددر طراحی نمای ساختمان باید اقلیم منطقه و همچنین حریم ساختمان های مجاور کاملا رعایت گردد . به عنوان مثال نمی توان بیش از مقدار مشخصی از کنار ساختمان پیشروی نمود و یا نمیتوان با ایجاد سایبان مانع رسیدن نور به همسایه ها شد.

در ضوابط شهرداری های مختلف رعایت ضوابط طراحی نما بسیار مهم و اساسی است

/ 0 نظر / 28 بازدید